Vi har fire arter i familien hundedyr i Norge. Ulv, fjellrev, rødrev og mårhund. Mårhund finnes stort sett som streifdyr, og er en fremmed art i Norge.

Alle fire er typiske tågjengere, med tydelige sporavtrykk av fire tråputer og klør. I motsetning til kattedyr, som kan trekke inn klørne, er hundedyrenes klør alltid eksponert.

Hundedyr er kjent for sin formidable luktesans, noe man også kan se på det lange snutepartiet. Luktesansen er viktig for å spore opp byttedyr, men også for kommunikasjon mellom dyrene. Alle artene hevder territorier som de markerer med lukt.

Siden siteres som:

Bevanger K (2015). Hundefamilien Canidae Fischer, 1817. www.artsdatabanken.no/Pages/185067. Nedlastet <dag/måned/år>