Område med så sterk raspåvirkning at permanente samfunn av flerårige arter ikke opprettholdes.