Effekten av ras er så sterk at tydelig artsuttynning finner sted og rastolerante arter dominerer.