Stabil mark som aldri påvirkes av ras og med en artssammensetning som heller ikke indikerer rasutsatthet.