Himmelretningen som helningsvektoren gjennom et punkt som er representativt for en arealenhet peker i.

Helningsvektoren er den vektoren gjennom fokuspunktet langs jordoverflata som danner den største vinkelen med horisontalplanet.