Tre der minst 25% av de nederste 2 m av stammen er dekt av sprekkebark