Totaldekning av arter (skorpeformete alger, ‘mikrofilm’ etc.) som lever direkte på og mer eller mindre tiltrykt bunnsubstratet i ferskvanns- og saltvannsbunnsystemer.