Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  1 2-4 m
Basistrinn
 • VM-0 veldrenert
  VM-a vekselfuktig
  VM-b fuktig
  VM-+ våt
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet