Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • VI-0 uten vindpreg
  VI-a temmelig sterkt vindpreget
  VI-b svært sterkt vindpreget
  VI-c svært sterkt vindpreget
  VI-¤ disruptiv vinddeflasjon
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet