Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  4 16-32 m
Basistrinn
 • SV-0 rabbe, fjellhei og leside
  SV-a moderat snøleie (a)
  SV-b moderat snøleie (b)
  SV-c seint snøleie (c)
  SV-d seint snøleie (d)
  SV-e ekstremsnøleie
  SV-f ekstremsnøleie
  SV-g vegetasjonsfritt snøleie
  SV-¤ snø- og isdekt mark
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM