Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  10 >1024 m
Basistrinn
 • OM-0 oksisk
  OM-a periodisk hypoksisk
  OM-b periodisk anoksisk
  OM-¤ anoksisk
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM