Hvitfjesrovflue Choerades femorata er ennå ikke funnet i Norge, men det er stor sannsynlighet for at denne arten vil dukke opp her. 

Utseende

Hvitfjesrovflue varierer i størrelse fra ganske liten til nokså stor sammenlignet med andre arter i underfamilien Asilinae. Utseende er karakteristisk med hvite hår i ansiktet og i bakkant av 1.-3. bakkroppsledd. 

Levesett

Hvitfjesrovflue jakter byttedyr fra utsiktssteder i løvverket, på trestammer, stubber og steiner. Det er få observasjoner av hvilke byttedyr arten foretrekker.

Utbredelse

Arten er ikke registrert fra Norge, men finnes flere steder i Europa blant annet i Sverige.

Forvekslingsarter

Hvitfjesrovflue ligner de andre artene i slekten Choerades, men kan skilles fra disse ved at 1.-3. bakkroppsledd (tergites) har hvite hår kun i bakkant. I tillegg har ansiktet vanligvis hvite hår over ansiktskulen.