Ringrovflue Tolmerus cingulatus er kun kjent fra én lokalitet i Norge (Midtskogsætra i Eidskog i Hedmark). Ringrovflue er forholdsvis liten sammenlignet med andre arter i denne slekten og kan derfor være noe oversett. Arten har karakteristiske fargetegninger på beina. Den er kjent fra store deler av Europa, også fra våre naboland.

Utseende

Ringrovflue er forholdsvis liten sammenlignet med andre arter i denne slekten. Arten har karakteristiske svarte og oransje felter på lår (femora), legger (femora) og føtter (tarsi). Arten har et gråbrunt utseende og ser ellers ut som en typisk rovflue.

Levesett

Ringrovflue er som alle andre rovfluer en flue som er skapt for bakholdsangrep. Flua jakter hovedsakelig fra bakkenivå gjerne fra soleksponerte steder uten særlig vegetasjon. Artens byttedyr er fluer, spesielt MuscaMuscinaHelina (alle møkkfluer), Calliphora (spyfluer) og en rekke andre arter fra små fluefamilier. Det er også rapportert byttedyr fra andre insektordener. Ringrovflue er trolig knyttet til sandområder.

Utbredelse

Ringrovflue er kun kjent fra én lokalitet i Norge. Arten har trolig en betydelig større utbredelse, men finnes trolig kun i Sørøst-Norge. Arten finnes i våre naboland og har en vid utbredelse i Europa.

Forvekslingsarter

Ringrovflue kan forveksles med svarthårrovflue Tolmerus atricapillus. Ringrovflue har imidlertid hvite hår på ansiktsutbulningen (facial bulge), mens den hos svarthårrovflue har svarte hår. Videre kan hannene skilles fra svarthårrovflue ved at tappen på sternite 8 (undersiden av 8. bakkroppssegment). Ringrovflue kan også forveksles med arter i slekten Machimus, men skilles fra disse ved at lobene på genitaliene er rødbrune i motsetning til svarte som hos Machimus.