Dovrerovflue Rhadiurgus variabilis er en liten og mørkgrå rovflue med sorte og rødbrune bein. Arten lever som rovdyr på mindre insekter i tørre habitater, gjerne i skogområder. Dovrerovflue finnes i store deler av landet og er en av våre vanligste rovfluer med hovedutbredelse på Østlandet. 

Utseende

Dovrerovflue er en forholdsvis liten rovflue. Den er hovedsakelig grå med sorte og rødbrune bein. Området rett under punktøynene (kalt frons) er svart og skinnende og fri for gråpudring. Dette står i sterk kontrast til kanten mot øynene som er hvit-pudret. Bakkroppen (abdomen) er mørk sjokolade-farget med gråpudrete bånd på bakkanten av tergitene (bakkroppsleddene). Thorax (mellomkroppen) er betydelig mørkere enn abdomen. Hannens genitalier skiller seg tydelig fra nærstående arter.

Levesett

Arten lever som rovdyr på mindre insekter i tørre habitater, gjerne i skogområder. Det finnes ikke mange observasjoner av hvilke byttedyr dovrerovflua foretrekker, men andre tovinge-arter, nettvinger og markkakerlakker står trolig på menyen. 

Utbredelse

Dovrerovflue finnes i store deler av landet med hovedutbredelse på Østlandet. Arten er ikke registrert fra Vestlandet, Nordland eller Nord-Trøndelag, men dette skyldes trolig tilfeldigheter og man antar at arten trolig også finnes her. Arten finnes i store deler av Europa, østover i Russland og i Midtøsten.

Forvekslingsarter

Dovrerovflue kan forveksles med andre rovfluer av samme størrelse, men skilles lett fra disse på det blanke området nedenfor punktøynene (frons).