Børsterovflue Dysmachus trigonus er en middels stor, grå rovflue. Arten er likevel lett gjenkjennelig på de svarte trianglene på bakkroppen kombinert med lange, hvite børster i bakkant av disse. Arten trives på tørre og varme områder. Børsterovflue er kun kjent fra noen få lokaliteter på Østlandet. 

Utseende

Børsterovflue Dysmachus trigonus er en middels stor rovflue (opptil 1,5 cm). Den har et ganske anonymt utseende, svart med gråpudrete felter på mellom- og bakkropp. I bakkant av tergitene (bakkroppsleddene) finnes det svarte områder uten pudder som har form som små triangler. På bakkant av tergitene 2 til 6 finnes det lange, hvite kraftige hår. Disse hårene er lengre enn tergitene. Beina er helt svarte, kun helt i basis av leggene kan det finnes små oransje felter. 

Levesett

Børsterovflue Dysmachus trigonus trives best på tørre og varme områder. Her kan den observeres sittende eksponert på sand eller i lav gressvegetasjon. Arten lever som rovdyr på andre insekter som tovinger (spyfluer, stilettfluer, møkkfluer etc.). Artens larve er ubeskrevet.

Utbredelse

Børsterovflue er kun kjent fra noen få lokaliteter på Østlandet. Arten finnes trolig på en rekke lokaliteter på Østlandet, men er ikke vanlig. Den har en vid utbredelse i Europa og finnes i alle våre naboland.

Forvekslingsarter

Børsterovflue ser ved første øyekast ut som flere andre rovfluer. Ved nærmere undersøkelse vil man imidlertid observere de svarte, små trianglene på bakkroppsleddene og de lange børstene i bakkant av bakkroppsleddene. Dette er unikt for børsterovflue og arten kan derfor ikke sies å ha noen forvekslingsarter i vår fauna.