Gulhornrovflue Cyrtopogon luteicornis er en middels til liten art av rovfluer som lever som predator på andre insekter. Arten er knyttet til sandholdige habitater, hovedsakelig i forbindelse med furuskoger i innlandet. Den er lett å kjenne igjen med sine gule antenner og rødlige bein. 

Utseende

Gulhornrovflue er en middels til liten art av rovfluer. Den er kraftig bygd, med en svartgrå grunnfarge, og ofte med gulaktig pudring på oversiden av mellomkroppen. De fleste bakkroppssegmentene er hvite i bakkantene. Ansiktet og bakkroppen har gulaktig eller hvit behåring, mens det meste av annen behåring er svart. Skinnbein og føtter er gulrøde, som tredje antenneledd. Hannene har som oftest mørke flekker på vingene, som kan være tydelige eller bare skyggeaktige. Arten kan forveksles med hvitbåndrovflue Cyrtopogon lateralis og lapprovflue Cyrtopogon lapponicus, men hos disse er antennene og beina helsvarte, samt at de mangler gullgul eller hvit behåring i ansiktet.

Levesett

Gulhornrovflue er funnet på sandholdige habitater, gjerne med furu. Flua er observert på plasser med god solinnstråling og med sparsom vegetasjon. Arten er registrert fra blant annet sandtak, brannfelt, vegskjæringer og skytebaner. Fluene sitter gjerne på grener, som ligger på bakken, eller for eksempel rotvelter og speider etter byttedyr. Hunnene legger sine egg i sand, der larvene utvikler seg.

Utbredelse

I Norge er gulhornrovflue funnet på tørre habitater på Østlandet, samt i Nordland. Arten er kjent fra Sverige, Finland og Russland, samt sørover i Europa.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med hvitbåndrovflue Cyrtopogon lateralis og lapprovflue Cyrtopogon lapponicus, men hos disse er antennene og beina helsvarte, samt at de mangler gullgul eller hvit behåring i ansiktet.