Skall

Det tykke skallet er utvendig og hvitt til hvitaktig gjennomsiktig, som regel med en avlang sylindrisk form. Åpningen er smal men strekker seg hele lengden av skallet og ofte forbi toppen av skallet. Toppen av skallet (apeks) er nedsunket, men i noen dyr er apeks avstumpet eller strekker seg litt ut av skallet (mamillat). Skallene har for det meste en umbilikalkanal (umbilicus). Overflaten av skallet har et mønster bestående av tydelige vekstlinjer, men spiralgroper kan finnes hos de dyrene med en mamillat apeks. Lengden av skallet varierer mellom 0,6–3,5 mm.

Kropp

Kroppen er hvit og hodeskjoldet er fliket mot bakenden og mangler en midtlinje. Foten mangler sideforlengelser (parapodialfliker) og mantelen mangler forlengelser under sneglen (pallialflik). Larvenyren er ikke synlig gjennom skallet, men øynene hos denne arten er synlige.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 100 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) mangler. Kråsen (tyggemagen) er avrundet og ikke dekket av muskelfibere, men inneholder tre lysebrune kråsplater av ulik størrelse. Platene har mørkebrune knotter (tuberkler) på overflaten, de største knottene kan danne topper på bakenden av platene. Undersiden av platene har et nettlignede mønster bestående av fordypninger og hull, disse er like under knottene på overflaten. To av platene er ofte smalere enn den enslige platen. Den fremre delen av fordøyelsessystemet har en stor kro (samlemage). Det hannlige reproduksjonssystemet består av et peniskammer som gradvis blir bredere og danner en flat prostata med hjelpekjertler. Systemet er dekket av et gjennomsiktig vev.

Økologi

Finnes på sand, gjørmete sand, sukkertare (Laminaria saccharina) og på grus fra fjæra ned til dyp på 300 m (Thompson 1988, Høisæter 2009).

Utbredelse

Finnes langs hele Norskekysten, de Britiske Øyer, Kanariøyene og Middelhavet (Thompson 1988, Brattegard & Holthe 2001, Høisæter 2009).

Referanser

Brattegard T og Holthe T (2001). Distribution of marine, benthic macroogranisms in Norway. Research report for DN-2001-3. Directorate for Nature Management.

Høisæter T (2009). Distribution of marine, benthic, shell bearing gastropods along the Norwegian coast. Fauna Norvegica 28: 5-106.

Thompson TE (1988). Molluscs: Benthic Opisthobranchs. In: Brill EJ og Backhuys W. Leiden. Mollusca, Gastropoda: keys and notes for the identification of the species. Vol. 8. New York, Copenhagen, Cologne. 356 sider.