Skall

Det tykke skallet er utvendig og hvitt til hvitaktig gjennomsiktig. Som regel med en avlang sylinderaktig form; omrisset av skallet er mer avrundet foran og bak på skallet, når man ser det ovenifra. Åpningen av skallet er smal og strekker seg hele legden av skallet. Toppen av skallet er nedsunket og dekket av deler av skallet. Skallet har ikke umbilikalkanal (umbilicus). Mønsteret på skallet består av svake spiralfurer og vekstlinjer. Overflaten av skallet er dekket av et tykt, gjennomsiktig til brunaktig oransje ytre lag (periostrakum). Lengden av skallet er mellom 4,6–10,8 mm.

Kropp

Kroppen er hvit. Hodeskjoldet er fliket mot baksiden og mangler en midtlinje. Foten mangler sideforlengelser (parapodial flik) og mantelen mangler en forlengelse under sneglen (pallial flik). Larvenyren er ikke synlig gjennom skallet.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 1 mm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (Radula) består av 14–17 tannrekker med 3-7 ytre sidetenner og en indre sidetann, samt en midttann (rachidie). Den midtre tannen har ofte dentikulasjon.  De indre sidetennene er kurvet med en bred basis, den indre kanten kan ha grov dentikulasjon. De ytre sidetennene er kurvet med en bred basis, den indre kanten kan ha delikat dentikulasjon. Denne arten har en kjeve. Kråsen (tyggemagen) er sylinderformet og dekket av tynne muskelfibere. Kråsen inneholder tre bønneformete plater av lik størrelse. Overflaten av disse platene har ofte en forhøyning, og er dekket av krystall-lignede nåler og glatte groper. Undersiden av platene har et nettlignende mønster bestående av groper. Noen eksemplarer av denne arten kan ha pigger som løper parallelt med kråsplatene, men om disse mangler finner vi parallelle folder i stedet. Det fremre fordøyelsessystemet har en liten kro (samlemage) som har kraftige folder. Det hannlige reproduksjonssystemet består av et flatt, hvitt peniskammer som smalner mot kjønnsåpningen, og en tykk, gulaktig prostata som er klart adskilt fra peniskammeret. Prostataen har folder.

Økologi

Finnes på dyp mellom 8–807 m, på bløtbunns sedimenter som leire, sand og på hardbunns sedimenter som småstein og leire.

Utbredelse

Finnes langs hele norskekysten, Irland og Færøyene (Thompson 1988, Sneli et al. 2005, Høisæter 2009).

Referanser

Høisæter T (2009). Distribution of marine, benthic, shell bearing gastropods along the Norwegian coast. Fauna Norvegica 28: 5-106.

Sneli J-A, Schiøtte T, Jensen KR, Wikander PB, Stokland Ø, Sørensen J (2005). The Marine Mollusca of the Faroes. Fróðskaparrit Supplementum 42: 15-176.

Thompson TE (1988). Molluscs: Benthic Opisthobranchs. In: Brill EJ og Backhuys W. Leiden. Mollusca, Gastropoda: keys and notes for the identification of the species. Vol. 8. New York, Copenhagen, Cologne. 356 sider.