Skall

Det tykke skallet er utvendig og hvitt til hvitaktig gjennomsiktig, som regel med en avlang oval form. Åpningen er bred og strekker seg hele lengden av skallet. Toppen (apeks) er nedsunket, og toppens vridninger er skjult av vridingene til resten av skallet (evolute). Skallet har en umbilikalkanal (umbilicus). Skallet har et mønster bestående av spiralgroper som er mest framtredene i framenden og bakenden av skallet. Skallet hos fullt utvokste individer kan nå nesten 1 cm i lengde.

Kropp

Kroppen er gråhvit, men er som regel gulbrun mot toppen av ryggen. Hodeskjoldet er fliket på bakenden og mangler en midtlinje. Foten har sideforlengelser (parapodialfliker) og mantelen har en forlengelse under sneglen (pallialflik) (Thompson 1988).

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 250 µm. Forkortelser: pk: peniskammer.

Raspetungen (radula) består av 14 tannrekker med en indre sidetann på hver side og en midttann (rachidie), de ytre sidetennene mangler. Sidetennene har kurvede tupper og en bred spadeformet base, den indre kanten kan ha dentikulasjon. Midttannen har to fliker som også er dentikulert. Raspetungen er variabel, spesielt i størrelse og antall dentikler. Denne arten mangler kjever. Kråsen (tyggemagen) er avlang, avrundet og er ikke dekket av muskelfiber. Kråsen inneholder ikke ekte kråsplater, men har folder med gule, ovale, platelignende strukturer som er klemt sammen i toppen. Det fremre fordøyelsessystemet har en kro (samlemage) som oppstår i kråsen og har en tynn tube som kobles til den delen av fordøyelsessystemet som inneholder raspetungen (bukkalmassen). Kroen har folder i framenden og bakenden. Det hannlige reproduksjonssystemet består av et avlangt peniskammer og en prostata med folder.

Økologi

Forekommer på silt (kvabb, mo eller mjele), sand, leire, grus og gjørme på dyp mellom 11-1500 m (Thompson 1988, Brattegard & Holthe 2001).

Utbredelse

Finnes i Norge fra Troms og sørover, fines også i Shetland, Hebridene, de Britiske Øyer, Kanariøyene og Middelhavet (Thompson 1988, Brattegard & Holthe 2001).

Referanser

Brattegard T og Holthe T (2001). Distribution of marine, benthic macroogranisms in Norway. Research report for DN-2001-3. Directorate for Nature Management.

Thompson TE (1988). Molluscs: Benthic Opisthobranchs. In: Brill EJ og Backhuys W. Leiden. Mollusca, Gastropoda: keys and notes for the identification of the species. Vol. 8. New York, Copenhagen, Cologne. 356 sider.