Bakkevepsebie er en relativt liten og mørk art som lett kjennes igjen på at bakkroppen er rød og svart uten gule tegninger. Arten parasitterer på ildsandbie og flyr samtidig med verten i august og september. Den besøker gjerne blåknapp.

Bakkevepsebie ble sist påvist i Norge ved Arendal på 1950-tallet. Men, på tross av omfattende søk i nyere tid, er den ikke gjenfunnet. Dette, i kombinasjon med sterk tilbakegang også i Sverige, indikerer at arten høyst trolig har forsvunnet fra Norge.

Vertsart