Vingespenn

23-34 mm.

Kjennetegn

Grunnfargen er gulbrun. Begge vingepar med tre gule tverrlinjer, som kan være delvis manglende på bakvingen. Framvingen, og ofte også bakvingen, med to mørke pletter på midten. Hunnen er gjennomsnittlig større enn hannen. Forsommer-generasjonen er større enn ettersommer-generasjonen.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Lilleasia. I Nord-Europa i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ny for Norge i Larvik i Vestfold i 2013. I 2014 også påvist i Østfold og Vest-Agder. Arten ser ut til å etablere seg i Norge.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo mai - juni og primo august - primo september i to generasjoner.

Økologi

I kystnær skog med eik.