Vingespenn

33-42 mm.

Kjennetegn

En svært stor art. Vingeoversiden er hos begge kjønn mørk blå med en bred, gråsvart, noe uregelmessig ytterkant. Framvingen har en svart midtplett, og utenfor denne en buet, mer eller mindre komplett rad med mørke pletter. Undersiden er grå med et stort antall store, svarte flekker som er kantet med hvitt. Langs ytterkanten av begge vingepar er det en dobbel rad med mindre svarte flekker. Bakvingen har turkist rotfelt. Arten skilles fra den nærtstående søteblåvingen på undersideflekkenes størrelse og antall. Også klippeblåvinge har store flekker på undersiden, men disse mangler lys ring, og bakvingen har dessuten oransje tegninger.

Totalutbredelse

Europa og østover til Amur og Nord-Kina. Finnes i Sør-Sverige, spesielt på Öland og Gotland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge. Nærmeste lokaliteter ligger i Västergötland.

Unge stadier

Den unge larven lever på timian (Thymus) og bergmynte. Etter 2-3 uker ”adopteres” larven av maurarten Myrmica sabuleti og ernærer seg av maurlarver inne i maurkolonien. Larven overvintrer som halvvoksen og forpupper seg inne i maurkolonien den påfølgende våren. Etter klekkingen kryper den voksne sommerfuglen ut av maurkolonien før den folder ut vingene.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På åpne sandete steder der vertsplantene vokser.