Vingespenn

55–60 mm.

Kjennetegn

Hannen er sitrongul med en liten oransje prikk midt på hver vinge. Hunnen er hvitgrønn med de samme tegningene. Framvingetuppen og midten av bakvingens ytterkant er dratt ut i en spiss.

Hunnen kan i flukt forveksles med en kålsommerfugl, men arten kan ellers ikke forveksles med noen annen nordisk art.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Tyrkia, Syria, og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. På Vestlandet og den nordlige delen av Østlandet er det spredte forekomster. Spredt i Trøndelag.

Unge stadier

Eggene legges på trollhegg og geitved. Larven er grønn med hvite sidelinjer og blir ca. 32 mm lang. Den forpupper seg i juli på en kvist på vertstreet, og puppen klekker etter ca. 2 uker.

Flyvetid

Juli - september og april - juli. Overvintrer som imago (voksen).

Økologi

I åpen skog og skogbryn hvor næringsplantene vokser, men den voksne sommerfuglen flyr ofte langt og oppsøker også nektarplanter i veikanter, enger og hager. Arten overvintrer som voksen og er en av de tidligste dagsommerfuglene på vingene når snøen går. Hunnene viser seg en ukes tid etter hannene.