Vingespenn

44–50 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar har oransje grunnfarge. Langs ytterkanten av begge vingepar er det et bredt mørkebrunt felt som hos hunnen har gule flekker. Framvingen har en rund, brun midtflekk, og bakvingen har en uregelmessig oransjerød midtflekk. Hos begge kjønn har bakvingen grå bestøvning, men denne er kraftigere hos hunnen enn hos hannen.

Arten minner om mjeltgulvinge, men denne er mindre med mer avrundede vinger, og de to artenes utbredelsesområder overlapper ikke.

Totalutbredelse

Sør-Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, mot øst til Ural. I Skandinavia forekommer den kun som immigrant.

Utbredelse i Norge

Funnet noen få ganger i det sørøstlige Norge.

Unge stadier

Eggene legges helst på lusern og i mindre grad på tiriltunge. Larven er grønn med gul sidestripe og blir ca. 36 mm lang. Overvintringen skjer som larve, men arten klarer ikke vinteren hos oss.

Flyvetid

Mai - august. Særlig august.

Økologi

I kulturlandskap med blomster, gjerne enger med lusern. Arten er en svært kraftig flyger.