Vingespenn

44–54 mm.

Kjennetegn

Hannen er gul eller blekt gul med bred brungrå ytterkant på framvingen og fremre del av bakvingen. hunnen er grønnlig hvit med tilsvarende kantbånd. Begge kjønn har en oval, ofte forsvinnende diskflekk på framvingen, en gil eller hvit midtflekk på bakvingen og smal rød frynsekant på begge vingepar.

Arten kan forveksles med polargulvinge og blek vandregulvinge, men skilles ved at kantbåndet er enkelt. Hannen kan forveksles med den gule formen av mjeltgulvinge, men denne er betydelig mindre.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, og østover til Japan, samt i Alaska og Canada.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i indre deler av Øst- og Sørlandet og lokalt vanlig i Nord-Norge. Arten synes å mangle i kystnære strøk på Sørlandet og ytre strøk på Vestlandet. I Trøndelag har arten gått tilbake i seinere år. I fjellet i Sør-Norge er enkelte eksemplarer funnet opp til 1200 m.

Unge stadier

Eggene legges på bladene til blokkebær. Larven er grønn med små svarte prikker og gul sidelinje og lever på blokkebær og blåbær. Den blir ca. 35 mm lang. Overvintringen skjer i larvestadiet og forpupningen finner sted om våren.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På myr. Sommerfuglen oppsøker av og til blomster utenfor den egentlige biotopen.