Vingespenn

43–50 mm.

Kjennetegn

Hannen er blekt gul mens hunnen er grønnlig hvit, sjeldnere blekt gul som hannen. Langs ytterkanten av framvingen og fremre del av bakvingen løper det et mørkt kantbånd. Innenfor dette er det et mørkt bånd som er kraftig utviklet ved framvingespissen og bakover er redusert til utydelige flekker. Framvingen har en stor, svart midtflekk, og bakvingen har en uregelmessig oransje midtflekk. Vingene har røde frynser.

Arten kan minne om myrgulvinge men skilles på det doble kantbåndet og på framvingens tydelige midtflekk.

Totalutbredelse

Sør- og Mellom-Europa, mot øst til Sibir og det nordlige Kina. I det sørlige Skandinavia opptrer den mest som immigrant.

Utbredelse i Norge

Ennå ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larvene lever på erteplanter, særlig lusern (Medicago), men også kløver (Trifolium) og tiriltunge.

Flyvetid

Mai - oktober. Særlig i juli - august.

Økologi

I områder hvor det dyrkes lusern.