Vingespenn

36–46 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar har oransje grunnfarge. Langs ytterkanten av vingene er det et bredt brunt felt som hos hunnen har gule flekker. Framvingen har en brun midtflekk, mens bakvingen har rød midtflekk. Hos hunnen har bakvingen dessuten grå bestøvning. Vingene har røde frynser hos begge kjønn. I Finnmark er det funnet en sjelden form hvor den oransje grunnfargen er erstattet av gult. Dette kan være grunnen til at polargulvingen har vært rapportert fra dette området.

Arten kan ellers bare forveksles med vandregulvinge, men denne er større og mer spissvinget og har aldri blitt påtruffet innenfor mjeltgulvingens utbredelsesområde.

Totalutbredelse

Grønland og arktiske områder i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig i våre tre nordligste fylker. Den kan opptre svært tallrikt på lokalitetene.

Unge stadier

Eggene legges på setermjelt. Larven er grønn med gule lengdestriper. Den er to-årig og blir ca. 25 mm lang.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

Sommerfuglen er ivrig blomstersøker og finnes helst på åpne vidder med blomster av forskjellige mjeltarter fra bjørkebeltet og opp på snaufjellet. Ved Porsangerfjorden i Finnmark flyr sommerfuglen helt ned til havnivå. Den er en usedvanlig dyktig flyver.