Vingespenn

58–77 mm.

Kjennetegn

Vingene er hvite med markerte mørke ribber. Hunnen er gjennomsnittlig større enn hannen og er noe mer rundvinget. Under paringen mister hun mange av vingeskjellene, og fremstår etterpå som ganske gjennomsiktig.

I flukt kan arten minne om en Parnassius-art, og da især mnemosynesommerfuglen. Den mangler imidlertid dennes svarte flekker langs framvingekanten.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og østover til Japan og Korea.

Utbredelse i Norge

Tidligere vanlig på Østlandet og Sørlandet. I løpet av 1900-tallet forsvant den fra de fleste lokalitetene i dette området, men den har fortsatt spredte populasjoner i Østfold, søndre Hedmark, søndre Buskerud og ytre Telemark. Dessuten finnes det stadig sterke forekomster i indre Sogn. Sommerfuglen er som regel tallrik på lokalitetene.

Unge stadier

Eggene legges på ulike trær og busker i rosefamilien, hos oss først og fremst på hagtorn (Crataegus) eller rogn. Larvene lever selskapelig i et beskyttende spinn rundt blader og greiner. De er lodne og brungrå av farge og har to mørkerøde striper langs ryggen. Lengden er ca. 35 mm. Larven overvintrer som liten og forpupper seg i slutten av mai eller seinere. Puppen henger ofte på et gresstrå eller lignende.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger, hogstflater og åpne områder med kratt.