Vingespenn

31–50 mm.

Kjennetegn

Grunnfargen er hvit, og framvingen har gråsvart bestøvning i rotfeltet og rundt vingespissen, samt en svart flekk midt på vingen. Hannen har dessuten et stort oransje felt i ytre halvdel. Bakvingens underside har et uregelmessig grønt og hvitt mønster. Ved hjelp av lupe kan man se at det grønne mønsteret består av svarte og gule skjell.

Totalutbredelse

Europa og østover gjennom tempererte deler av Asia til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig sør for Dovre. Funnet spredt i Trøndelag, men mangler tilsynelatende i Nordland. Arten er tatt én gang i indre Troms, sannsynligvis et streifindivid. Ellers har den en forekomst i Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på engkarse og andre planter i korsblomstfamilien. Den er blågrønn med små blåsvarte vorter og hvit sidelinje. Fullvoksen måler den ca. 30 mm. Puppen overvintrer.

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

På fuktige enger, ved grøftekanter og fuktige skogbryn.