Vingespenn

94–120 mm.

Kjennetegn

Framvingen grå med gråsvarte spetter og flekker. Bakvingen blekt grå med mørke tverrbånd. Bakkroppen har på oversiden røde, hvite og svarte bånd som på midten er brutt av en grå lengdestripe. Sugesnabelen er cirka 75 mm lang. Vindelsvermeren ligner overfladisk på ligustersvermeren, men hos sistenvnte har bakvingen blekt rosa bunnfarge, og stripene på bakkroppen mangler hvitt.

Totalutbredelse

Utbredt over hele den vestlige halvkule men særlig vanlig i tropiske og subtropiske strøk. I den nordlige delen av området er den en regelmessig immigrant.

Utbredelse i Norge

Funnet i alle landsdeler, helt nord til Finnmark. I Norge opptrer arten kun som immigrant. Enkelte år blir den tatt i flere eksemplarer, andre år blir den ikke funnet i det hele tatt.

Unge stadier

Larven lever på ulike arter av vindel (Convolvulus). Larven blir opptil 10 cm lang. Forpupningen skjer i bakken, og puppen har en lang, hanklignende utvekst på hodet som rommer den svært lange sugesnabelen.

Flyvetid

August - oktober.

Økologi

Oppsøker hager med blomster som petunia (Petunia), kaprifol og floks (Phlox). Sommerfuglen flyr i skumringen.