Vingespenn

14-24 mm.

Kjennetegn

Hannens antenner med fine hår. Brystet er svart. Bakkroppen er svart med et bredt rødt tverrbånd. Framvingen har et rødt felt i ytre del, og dette skiller arten fra de to øvrige norske glassvingene med rødt bånd på bakkroppen: rødflekkglassvinge og epleglassvinge.

Totalutbredelse

Europa og østover til Ural og Kasakhstan.

Utbredelse i Norge

Noen få spredte funn fra Østlandet og Sørlandet, samt fra Sør-Trøndelag. Arten er sannsynligvis oversett på grunn av sitt skjulte levevis.

Unge stadier

Larven lever i kvister av ulike Salix-arter. Den overvintrer én gang og forpupper seg om våren i et kammer under et tynt barklag. På krypvier og selje røper larven seg ved at det dannes avlange galler på kvistene. På øvrige vertsplanter, hvitpil, korgpil og mandelpil, dannes det ingen synlige galler.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

Ved bevoksninger av næringsplantene.