Vingespenn

82-93 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kasakhstan, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Nord på Østlandet, på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland finnes arten bare enkelte år, og dette skjer fordi arten ekspanderer i gunstige perioder. Funnet noen få ganger i Troms og Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på osp.

Flyvetid

Medio august - primo oktober.

Økologi

I skog og ved skogkanter der det vokser osp.