Seljevepsebie er en vanlig art på Østlandet. Den parasitterer på seljesandbie Andrena vaga og praktsandbie Andrena cineraria. Hannen har en utpreget gul farge og karakteristiske knuter på antenneleddene.

Vertsarter