Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Knoppsildre Saxifraga cernua L.
v, s+[KA∙g|f], t¤[SV·ab]
Åkersnelle Equisetum arvense L.
s-[KA∙g|f]
Blodnøkkemose Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.)Tuom. & T.J.Kop.
v
Krypsnømose Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis.
v
Rødmakkmose Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers
v, s-[KA∙g|f]
Rødknoppnikke Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews
v
Fjellrapp Poa alpina L.
v, s+[KA∙g|f]
Brearve Cerastium cerastoides (L.) Britton
v
Svarttopp Bartsia alpina L.
v
Polarvier Salix polaris Wahlenb.
v, s+[KA∙g|f]
Harerug Bistorta vivipara (L.) Delarbre
v, s-[KA∙g|f]
Dvergsyre Koenigia islandica L.
v
Fjellsyre Oxyria digyna (L.) Hill
v, s-[KA·g|f], s-[SV∙b|c]
Snøsoleie Ranunculus nivalis L.
s+[KA∙g|f]
Gulsildre Saxifraga aizoides L.
v, s+[KA∙g|f]
Rødsildre Saxifraga oppositifolia L.
v, s+[KA∙g|f]
Snøskjerpe Cetrariella delisei (Schaer.) Kärnefelt & A.Thell
v
Dverggråurt Omalotheca supina (L.) DC.
v, s-[KA·g|f]
Stivstarr Carex bigelowii Torr. ex Schwein.
v
Rypestarr Carex lachenalii Schkuhr
v, s+[SV∙d|e]
Snøull Eriophorum scheuchzeri Hoppe
v
Tvillingsiv Juncus biglumis L.
v, s+[SV∙d|e]
Fjellbunke Deschampsia alpina (L.) Roem. & Schult.
v, s*[SV∙d|e]
Skjøtmose Marchantia quadrata Scop.
v, s+[KA∙g|f]
Bekkevrangmose Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen
v, s*[KA∙g|f]
Fjelløvetenner Taraxacum crocea agg.
v