I 2012 ble det påvist 2320 fremmede arter i norske områder. Artsdatabanken har vurdert 1383 av disse med tanke på hvilken økologisk risiko de utgjør for stedegne arter og naturtyper.

Her kan du søke i Fremmede arter – med norsk svarteliste 2012 og få informasjon blant annet om arters økologisk risiko, utbredelse (fylker), når og hvordan arten kom til Norge og også hvordan arten har spredt seg i Norge.

.

Søk i Fremmede arter – med norsk svarteliste 2012

 

Du kan også bruke avansert søk.

Harlekinmarihøne Harmonia axyridis har siden 2006 etablert seg flere steder i Norge, og er vurdert til å utgjøre svært høy risiko. Her fra Åndalsnes, Rauma kommune.