• | Arnstein Staverløkk

Langtungebier (Apidae) er den største biefamilien og inkluderer nesten 6000 arter på verdensbasis. Noen av disse er svært viktige for pollinering av jordbruksvekster. Her hører både humlene og honningbia hjemme, men også mindre kjente grupper som pelsbier (Anthophora) og vepsebier (Nomada). Familien omfatter også internasjonalt viktige biegrupper som "stingless bees" (Meliponini), "orchid bees" (Euglossini) og "carpenter bees" (Xylocopini). I Norge omfatter langtungebiene 68 arter, hvorav humlene utgjør 35 arter.

Langtungebier Apidae (Linnaeus, 1758)
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Bokmål
langtungebier
Nynorsk
langtungebier
Klassifisering
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus muscorum
Vimeo video: Bombus alpinus
Vimeo video: Bombus soroeenisis
Vimeo video: Bombus bohemicus
Vimeo video: Bombus rupestris
Vimeo video: Bombus pratorum
Vimeo video: Bombus pratorum
Vimeo video: Bombus terrestris
Vimeo video: Bombus bohemicus 10
Underordnede taksoner
SubType
Tags