Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4
Limniske 0
Terrestriske 4
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.