Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s-[KA∙f|e]
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s*[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
v
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
s*[KA·d|c]