Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s*[SV·d|e]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s*[UF·c|d]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[UF·c|d], s-[KA·d|c]
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v, s+[SV∙d|e]
Se fler