Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
V5-C-1 svak varmkilde
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s*[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],s-[UF·d|c]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·f|e]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
v, s+[KA·g|f]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
Se fler