Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
v, s*[KA·a|0]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
v
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
V4-C-1 litt kalkfattig og svakt intermediær svakkilde
v
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v
V9-C-1 kalkfattig semi-naturlig myr
v