Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
v*, s+[MF∙e|d]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
v, s+[KA·d|e], s+[MF∙e|d]
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
m, v*
V3-C-2 ombrotrof myrkant
v*