Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
s*[KA·f|e]
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
m
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s*[KA·f|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
V6-C-6 kalkrikt ekstrem-våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v, s-[KA∙g|f]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
m, v*, s-[KA·g|f]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
m