Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·g|h]
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
s*[KA·f|e]
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
s*[KA·f|e]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[KA·h|g]
T9-C-1 fattig-intermediær mosetundra
v
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
s*[KA·f|e]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s+[KA·f|e]
V5-C-1 svak varmkilde
v
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
Se fler