Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·g|h]
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·g|h]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
t¤[SV·cd]
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
v
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
v
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·g|h]
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v, s-[SV∙d|e]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v, s-[SV∙d|e]
10