Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v, s-[KA∙c|d]
T1-C-2 uttørkingseksponerte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser
v, s-[UE·d|c]
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
m*, v*[O3,MR–Tr]
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
m[O2-O3,SF-Tr]
T4-C-9 lyngskog
m[O3-O2], v[O2–O3]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m[O3–O2], v*[O3–O2]
T4-C-13 lavskog
m[O3–O2], v*[O3–O2]
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m[O3–O2], v*[O3–O2]
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
m[O1-02]
T28-C-1 kalkfattig polarørken
v
Se fler