Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v, s+[KA∙h|g]
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s*[KA∙g|f]
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s-[UF∙h|g]
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s-[KA∙h|g]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s-[KA∙h|g]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
v, s-[KA∙h|g]