Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
v, s+[KA·g|f]
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v, t*
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v, s*[KA·g|f]|
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v, s*[KA·g|f]|