Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-5 bærlyngskog
v, s*[UF·c|b]
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v, s*[UF∙c|b]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v, s*[UF∙c|b]
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
s-[UF∙f|g]
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-9 lyngskog
m, v*
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
s-[UF∙f|g]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m, v*
T4-C-11 lyng-lågurtskog
m, v
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v