Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v, s+[KA·g|f]
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
m, s+[KA∙f|e]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s-[KA·f|e]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
s+[KI·b|a]
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v